Конкурсна робота

Всеукраїнський конкурс   «Шкільна бібліотека»

Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей»

 Формування читацької компетентності школярів

 Фурдіяк Марія Флориківна

Бібліотекар

Маморницький Вама НВК

Герцаївський район

Чернівецька область

2017

Зміст

 1. Вступ
 2. Популяризація читання в школі
 3. Розвиток читацького інтересу школярів
 4. Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів спільно з педагогічним колективом
 5. Використання новітніх технологій у роботі шкільної бібліотеки
 6. Висновок
 7. Додатки
 8. Список використаної літератури
 1. Вступ.

Структурним підрозділом кожного навчального закладу є бібліотека. Незалежно від під­порядкування функції бібліотеки не змінюються (освітня, інформаційна та виховна). Але від того, як і що читає людина у роки юності, залежить її майбутнє.

У сучасних умовах, за твердженням вчених, формується особистість нового типу з високим рівнем інформаційних потреб і запитів. Це зумовлено особливостями історичного розвитку, змінами в системі освіти.
Турбота про виховання є найважливішим державним завданням і одночасно привертає увагу громадських об’єднань, засобів масової інформації, релігійних конфесій. Оскільки доля будь-якого цивілізованого суспільства залежить від підростаючого покоління, то, отже, юні читачі повинні бути пріоритетною групою. Їх вихованням безпосередньо займаються сім’я, освітні та позашкільні установи. Всі шкільні бібліотеки нині покликані стати центром загальнодоступної інформації, вони повинні бути затребувані як для навчання так і для особистісного, духовного, творчого розвитку, самовдосконалення.
Шкільна бібліотека сьогодні повинна вирішувати  поліфункціональні  завдання у суспільстві, і, перш за все, навчити дитину бути функціонально грамотним і затребуваним в сучасному світі. Розвиток освіти сьогодні неможливо без розвитку бібліотеки освітньої установи і в першу чергу – шкільної бібліотеки.

Воля, процвітання,  розвиток суспільства і особистості належать до основних цінностей людства. Але вони можливі лише за умови, коли добре інформовані    громадяни можуть здійснювати свої демократичні права і грати активну роль в суспільстві. Бібліотечно-інформаційний центр школи – це структурний підрозділ, що включає фонд книг, різноманітні інформаційні і технічні засоби для роботи та розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищення професійного рівня вчителів.

Діяльність шкільної бібліотеки по забезпеченню інформаційних потреб читачів включає систематичний аналіз використання бібліотечного фонду, його популяризації; обслуговування читачів в режимі роботи абонемента та читального залу; формування довідково-бібліографічного апарату; вивчення інформаційних потреб учнів; здійснення диференційованого обслуговування читачів; використання різних форм і методів індивідуальної, групової і масової роботи. Шкільна бібліотека складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову, інформаційну роботу, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання серед учнів, проводячи бесіди, організовуючи книжкові виставки, огляди, лекції, бібліотечні уроки, надаючи індивідуальні і групові консультації. Спільно з учителями шкільна бібліотека проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри, в межах своєї компетенції бере участь у навчально-виховному процесі, науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, пов’язаній з книгою, навчальним підручником та іншими формами інформації, координує та кооперує свою діяльність з бібліотеками для спільних дій і заходів у навчальній і сферах дозвілля.

У сучасній шкільній бібліотеці дитина починає своє перше знайомство з інформаційною культурою, і завданням шкільної бібліотеки є не тільки створення та забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів, але й пошук нових підходів до підготовки користувачів, які б володіли сучасними методами багатоаспектної інформаційної діяльності. У своїй роботі я розкрила методи виховання вдумливого читача,  та роботу по збереженню бібліотечного фонду.

 1. 2. Популяризація читання в школі

Книги відіграють важливу роль у житті людини, особливо дитини. Діти навчаються – і книжки йдуть разом із ними в школу. Діти відпочивають – і книги тут як тут – перші вигадники нових ігор і розваг. Кожна книжка вибирає собі товариша за віком. Деякі тягнуться до малечі, інші дружать зі старшими дітьми.

Читання – настільки складний процес, що його важко визначити однозначно. Є багато різновидів діяльності цього процесу. Це читання мовчки, читання вголос, переглядання тексту в пошуках певної інформації, читання з певним навчальним завданням, перечитування власного тексту з метою його вдосконалення тощо.

Ефективність роботи з читання у школі значною мірою залежить від того, як конкретизується основна навчальна мета.

Відомо, що дітей спочатку вчать читати вголос. Це дає змогу вчителеві керувати діяльністю школяра і вчасно допомагати на перших порах. Читання вголос сприяє виробленню навичок літературної вимоги, формує вміння правильно інтонувати речення.

Читання буває різним, залежно від того, яку книгу читають і яке завдання   при цьому читач ставить перед собою.

Неможливо формувати інтерес до книги без знання індивідуальних потреб дитини. Індивідуальна робота з читачами розпочинається з 2-го класу. На першому бібліотечному за­нятті розповідаю про правила користування бібліотекою та як і де вибирати книги.

В основі індивідуальної роботи з учнями молодших класів лежить спільна робота бібліотекаря, вчителя, батьків у пробудженні та розвитку в дитини інтересу до самостійного читання, до дитячої книжки, формування кола читання. Найпоширенішою формою роботи є бесіда, а саме: при записі читачів у бібліотеку, при рекомендації і виборі книг, при поверненні книг, коли дитина ділиться враженнями про прочитане. Кращому засвоєнню прочитаного сприяє використання ігрових елементів у роботі з книгою, проведення конкурсів малюнка «Герої улюблених книжок», «Загадки казкових героїв».Також у молодших класах проводжу анкетування дітей. (Додаток 1).

Створена папка «Поради читачам». До неї вхо­дять поради «Як читати книгу», «Як працювати з художньою книгою», «Як працювати з цита­тою», «Як правильно оформити реферат», «План підготовки домашнього завдання», «Як давати рецензію на відповідь», «Як робити порівняння» і т. ін.

У значної частини школярів відсутня елемен­тарна бібліографічна грамотність. Цей недолік проявився в неуважності до авторів прочитаних творів, у неточності передачі назви книжки, у невмінні самостійно вибрати книжку за її основ­ними ознаками. Ось чому важливо правильно ор­ганізувати дитяче читання, спрямувати його так, щоб дитина не розгубилася у книжковому морі, щоб до її рук потрапляли цікаві, потрібні твори, щоб спілкування з ними стало звичним і щоден­ним заняттям.

Навчаю  дітей осягати поезію художньої мови, розширюю різноманітні умін­ня і навички роботи з художнім текстом, у тому числі уміння давати моральну оцінку героям і обґрунтовувати її, коментувати фрагменти тво­рів, аналізувати їх компоненти, брати участь у діалозі з обговорення тієї чи іншої проблеми. Постійно проводжу із читачами різноманітні заходи, що допомагають їм розвивати здібності проникнення у внутрішній стан героїв, співпе­реживати з ними.

Різними формами пропаганди книги  привчаю дітей самостійно підбирати літе­ратуру за темою, знаходити потрібну книгу на полиці, спонукаю погоджуватися чи сперечатися з автором, але завжди виносити з прочита­ного певні знання, навчаю самостійно осмислювати прочитане.

Інформаційна робота ведеться в постійному інформуванні читачів про нові надходження. Сприяє цьому і книжкова виставка «Увага! Нові книги», інформаційні бюлетені («Способи читання науково-популярної літератури», «Основні прийоми швидкого читання»), картотека статей із короткою анотацією видань, що надходять у бібліотеку. Найцікавіші книги презентуються на книжковій виставці «Поспішайте прочитати».

Особливо популярні в бібліотеці масові заходи, які розраховані на охоплення великої кількості читачів чи  груп читачів. Адже це і реклама книги та бібліотеки, і виховання учня, і навчання, і роз­виток інтелектуальних здібностей та взаємозв’язок між учнем, бібліотекарем, вчителем, книгою. Характерними рисами масової роботи в бібліо­теці школи є:

 • співпраця бібліотекаря   з  педагогічним  ко­лективом;
 • поєднання масової та індивідуальної роботи.

Майже до кожного заходу, який проводиться в навчальному закладі, оформляється книжкова виставка: тематич­на, жанрова, присвячена творчості одного письменника.

Масова робота бібліотеки включає в себе бесіди, книжкові виставки, виховні години, вікторини, години цікавих повідомлень, усні журнали, літературні світлиці та ін. У кожному масовому заході зараз обов’язково застосовуємо інтерактивні методи. Навіть визначати тему даного заходу треба з врахуванням потреб нинішнього часу. Щоб тема була цікавою і корисною, діагностуємо, як групи в цілому, так і окремих учнів. Іноді діти дивують своїм вибором теми, але ми розуміємо, що вони називають ті теми, які їм справді цікаві. При проведенні заходу «Простіше за просте» з естетичного виховання використали і вікторину, і театралізовану виставу, і конкурс.

Готуючи книжкові виставки, теж намагаюся привернути увагу читачів чимось незвичайним. Це може бути виставка-діалог   «Чи знаєш ти свої  права?»,   виставка  одного  автора   «Лицар педагогічної ниви», виставка-роздум «Дорогами болю» (Додаток 2).  Цікавою і для учнів, і для педагогів виявилася виставка-хобі,  на якій, крім книжок були виставлені вишивки, серветки, рушники та ін., виконані учнями і педагогами. Крім книжкових   виставок,   обов’язково   готую   книжкові полиці,  присвячені знаменним датам або просто розкладаю книжки на столі. При підготовці загальношкільних заходів участь бібліотекаря є обов’язковою,  робота розпочинається  з визначення теми і розробки сценарію і закінчується проведенням і обговоренням того, що вдалося досягнути, а що ні.

Кожний виховний захід, який проводить бібліотека, має основну мету – запалити в учнів жадобу пізнання. Якщо після проведення заходу дитина не переживає бажання знати більше, ніж їй розповіли, якщо це бажання не перетворю­ється в прагнення, стимул, що спонукає знайти інші матеріали – виховної мети заходу не досягнуто.

Разом із класними керівниками  проводжу  виховні заходи, основними напрямами яких є: патріотичне, національне, екологічне, естетичне, правове виховання та робота з пропаганди серед молодого покоління здорового способу життя.

Не залишається поза увагою робота  з батьками учнів. Двері бібліотеки завжди відчинені для батьків учнів: для них оформлена тематична поличка «Для Вас, батьки».

Разом з класними керівники на батьківських зборах проводимо бесіди з батьками щодо популяризації дитячого читання і наголошуємо  на таких основних моментах:

– давайте хороший приклад вашій дитині, показуючи їй, як вам подобається читати. Тримайте вдома багато книг та журналів. Нехай дитина бачить вас за читанням;

– дайте дитині подивитися вашу книгу. Читайте її вголос;

– регулярно відвідуйте бібліотеку;

– приносьте своїй дитині книги, які задовольняють її індивідуальні потреби, наприклад, про спортивні змагання, тварин  чи космос, залучаючи художню і документальну літературу;

– бажано, щоб читання перед сном стало регулярною сімейною традицією;

– використовуйте телебачення, щоб привернути увагу до читання;

– читайте разом із дітьми, розмовляйте з ними про те, що читаєте;

– даруйте книги дітям. Цим ви даєте зрозуміти, що книги особливі.

Основна ідея роботи із школярами полягає в закладанні в них поважного ставлення до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації, як до осередку, де можна не лише поповнити свої знання, але й відпочити, поспілкуватися з однодумцями та опонентами, висловити найнеймовірніші погляди з упевненістю, що вони не будуть осміяні чи заборонені.

 1. Розвиток читацького інтересу школярів

Розвиток читацького інтересу  учнів – велика, кропітка робота бібліотекаря, який вивчає читачів безпосередньо в процесі роботи з ними.

Вивчення читачів проводжу  головним чином методами спостереження, бесід, обговорення книг, аналізу читацьких формулярів.

Відмінності в читацькому розвитку молодших школярів настільки великі, що вивчення особистих якостей дитини, індивідуальна робота з конкретним читачем дуже необхідні.

Як, за якими критеріями вибирають книжки молодші школярі? Що хочуть знайти в книжках? Як допомогти їм вибрати найнеобхідніше? Дати відповіді на ці запитання допоможе анкетування. Дітям пропонується відповісти на наступні питання:

 1. Які книжки ти любиш читати?
 2. Уяви собі дуже хорошу книгу. Опиши яка вона?
 3. Хто допомагає тобі вибирати книги? (Батьки, вчителі, товариші, бібліотекар, радіо, телебачення ?)
 4. Чи допомагають тобі  виставки книжок  у бібліотеці?
 5. Уяви, що перед тобою дві книги: одна – більш цікава за змістом, але з дрібним шрифтом, а інша – менш цікава, але з великими ілюстраціями і крупним шрифтом. Яку ти візьмеш у першу чергу?
 6. Якщо перед тобою дві книги з одним і тим же оповіданням: одна – товста, з великими малюнками, але з дрібним шрифтом, друга – тоненька з маленькими чорно-білими   ілюстраціями,   але крупним шрифтом, яку ти вибереш?
 7. Чи були випадки, коли ти соромився взяти або попросити книжку в бібліотеці?
 8. Чи були випадки, коли тебе відговорювали брати книгу?
 9. Кому ти зможеш розповісти про прочитане в книжці?

Відповідь на ці питання  дає можливість створити загальне уявлення про інтереси, запити читача. Виявляється, що в цілому кожний третій молодший школяр мислить здебільшого абстрактно. Читацькі інтереси і рівень читацького розвитку молодших школярів дуже відрізняють­ся. Перевагу молодші школярі надають казкам – 41%, книгам про природу – 25%, пригодницьким книгам – 14%.

З анкет видно, що діти в основному вибирають самі книжки в бібліотеці – 24%, або з допомогою бібліотекаря – 28%, а також за допомогою батьків – 17%, товаришів – 14%.

Велике значення в розвитку читацького інтересу мають бібліографічні огляди літератури. Дуже важливо обрати тему огляду. Необхідно при цьому враховувати вікові особливості дітей, програму навчального процесу в школі.

Велике значення у розвитку читацького інтересу мають книжні виставки, тематичні полиці. У бібліотеці організовуються постійно діючі книжкові виставки: «Світ твоїх захоплень»; «Куток здоров’я»; «Твої перші енциклопедії»;   «На    хвилинку    зупинись,    нову    книгу подивись»; «Для допитливих»;

Систематично проводжу по класам аналіз читацьких формулярів. Виступаю на загальношкільних і класних зборах.

З метою повного охоплення читанням учнів, двічі на рік проводжу виявлення боржників. Це дає можливість виявити боржників і неначитаних дітей. З ними проводиться індивідуальна робота.

Коло читання сучасного підлітка різноманітне: від класичної вітчизняної та зарубіжної художньої літератури, творів сучасних авторів, науково-популярних видань – до фантастики, пригод, детективів та любовних романів. Потребує уваги популяризація в бібліотеках творів сучасних вітчизняних авторів.

Дослідження показує, що і сьогодні книга залишається головним друкованим носієм інформації, при цьому  книжкові фонди бібліотек не задовольняють зростаючих запитів користувачів.

Успіх у формуванні стійкої потреби в читанні серед молоді залежить від спільних зусиль сім’ї, закладів освіти та бібліотек.

4. Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів спільно з педагогічним колективом

У Положенні «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» зазначено, що шкільна бібліотека є обов’язковим структурним під­розділом навчального закладу, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітниць­ке забезпечення навчально-виховного процесу.

Свою діяльність організовує спільно з педа­гогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджуєть­ся директором школи. Перед учителем і бібліотекарем стоять одні й ті ж завдання:

–  виховання людини нової генерації – всебічно розвиненої особистості;

–  прищеплення любові до книжок, щоб читан­ня стало внутрішньою потребою;

–  виховання культури читання;

– формування у молодого покоління гуманістич­них, екологічних цінностей;

–  прищеплення любові до Батьківщини, рідної мови, народних традицій;

–  залучення учнів до самопізнання.

У тісній співпраці з викладачами – предметниками, зокрема філологами, бібліотекар бере активну участь у системі роботи з обдарованими дітьми, основними напрямами якої є:

– створення сприятливих умов для інтелекту­ального, морального і фізичного розвитку здібних учнів;

– визначення принципів, етапів, організаційно-структурних, психологічних засад роботи з обда­рованими учнями;

–  надання істотної допомоги в підготовці учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів як засіб розвитку творчих здібностей молоді;

–  виявлення художніх, музичних, артистичних здібностей учнів, їхній розвиток і вдосконалення.

Адже навчання обдарованих дітей — проблема, що потребує спільної роботи багатьох фахівців. Інколи вважають, «що талант сам проб’є собі до­рогу». На жаль, і наукові дослідження, і практи­ка показують, що це не так. Тільки поєднавши зусилля професіоналів і учнів, можна досягти успіху.

Працюючи з обдарованими учнями, не забуваю і про вікову психо­логію.  Намагаюся переконати вихованців,  що з його виражених у художньому слові почуттів ніхто не буде сміятися, що здібності потрібно роз­вивати, що не можна досягти значних резуль­татів, пишучи «для себе».

 Важливою   ділянкою   в   роботі   бібліотеки   є бібліотечно-бібліографічне обслуговування вчителів. Від стану їхнього бібліографічного обслуговування залежить надзвичайно багато. Щоб навчально-виховний процес був ефективнішим, вчителю необхідно знайомитися з передовим педагогічним досвідом, із сучасними навчально-виховними технологіями, методичними розробками.

Вчителеві потрібно знаходити відповіді на багато питань: як запровадити в практику нові програми, як працювати за новими підручниками, про нові напрями досліджень у галузі педагогіки, про накази Міністерства освіти і науки України, положення, нормативні та інші документи.

Інформаційна робота серед педагогічного колективу координується з роботою шкільних методичних об’єднань. Бібліотекар є членом методичної ради школи. Тому завжди орієнтуюсь яка інформація потрібна вчителям, над якими проблемами виховання і навчання учнів працює педагогічний колектив.

Інформаційна робота серед педагогічного колективу включає також підготовку інформаційних списків (тематичних та анотованих), виступи на педрадах та методичних об’єднаннях з інформаційними оглядами, оглядами періодичних видань на допомогу вчителю. Бібліотека здійснює також інформаційне забезпечення методичної проблеми, над вирішенням якої працює педагогічний колектив.

Я систематично інформую педагогів про нові правові документи в галузі освіти, матеріали з викладання предметів, методики сучасного уроку, нові   підручники,   що   вийшли   з   друку.  Найбільш ефективними формами масового інформування   є   інформаційні   огляди   нових   книг, періодичних та інших видань, книжкові виставки та тематичні полиці. Завжди надаю допомогу вчителям, класним керівникам у підготовці та проведенні масових заходів із учнями. В нашій школі проводяться такі масові заходи: «День знань», «Осінній бал», інтелектуальна гра «Найрозумніший» (Додатки 3) ; предметні тижні, тижні книг, вікторини, конкурси, різні свята). (Додатки 4).

Спільно з вчителями-предметниками дифе­ренціюю роботу з учнями, враховуючи вікові та індивідуальні особливості, впроваджуючи індивідуальну роботу (бесіди, консультації). Ра­зом із педагогічним колективом проводжу роботу щодо збереження підручників.

В  бібліотеці оформлений куточок  «Підручнику – довге життя».  Це не тільки перевірка, роз’яснювальна робота, а й девіз учнів: «Повернути в бібліотеку відремонтовану книгу».  Систематично здійснюються  рейди-перевірки збереження підручників, наслідки яких обговорювалися в учнівських та педагогічних колективах, на батьківських зборах. Працює  «книжкова лікарня». (Додатки 5).

Моя тісна співпраця із учителями молодших класів є надзвичайно корисною і плідною для всіх: учителеві це допомагає активніше залучати дітей до усвідомленого самостійного читання, на­вчити дітей працювати з книгою, учні за допомо­гою постійного читання книги розширюють коло своїх інтересів, виховують шанобливе ставлення до книги, до досягнень людства.

Зв’язок із учителем сприяє більш точному ви­вченню читацьких інтересів, тіснішому контакту з дітьми для подальшої індивідуальної роботи, надає можливість спільного проведення масових заходів.

Спільні зусилля педагога і бібліотекаря мають добрі результати для творчої роботи з дітьми, допомагають гармонійному розвитку особистості.

5.Використання новітніх технологій у роботі шкільної бібліотеки

Провідним напрямком модернізації бібліотечної справи є її інформатизація: впровадження і розвиток в бібліотеках нових інформаційних технологій, формування і використання електронних ресурсів, впровадження мультимедійних технологій, розвиток мереженої взаємодії бібліотек, підключення до світової системи Інтернет.

З давніх часів бібліотеки одночасно були сховищами документів і основною базою для навчання. Роль же сучасної  бібліотеки, в першу чергу шкільної, підвищується в багато разів: необхідно передати дітям знання, набуті раніше, і підготувати їх до життя в суспільстві, де накопичення інформаційних масивів йде дуже швидкими темпами. Успішно справитися з цією роллю можна лише за умови активного використання і впровадження сучасних новітніх технологій.

   Комп’ютеризована шкільна бібліотека на сьогоднішній день  виконує особливу місію – забезпечує читачам швидкий  доступ до інформаційних ресурсів і одночасно є центром виховання інформаційної культури.

Потрібно враховувати, що зміни в матеріально-технічній базі бібліотеки викликають і зміни в структурі кадрів, їхніх знаннях і вміннях.  На жаль, ніяка найсучасніша техніка і розвинена технологія, ніякі, навіть найкращі спеціалісти по її використанню не зможуть привести до ефективного розвитку бібліотечної справи, якщо впровадження новітніх технологій не буде супроводжуватись суттєвими змінами у бібліотечній технології.

Сьогодні ринок телекомунікаційних послуг насичений, але доступ до інформації, як реальна послуга, в деяких бібліотеках відсутній, оскільки проблема з суто технічної переходить більше в економічну. Саме адміністрація навчального закладу  вирішує фінансові питання, дає добро на придбання технічних засобів і програмного забезпечення.

Нові технології, що використовуються у роботі бібліотеки, характеризуються    нетрадиційними формами набуття знань, відсутністю оцінювання. Це дозволяє створювати  оптимальні умови для взаємодії учня, вчителя, бібліотекаря  щодо аналізу та вирішення  реальних проблем дитини, проектування шляхів їх розв’язання. В інноваційній діяльності  шкільні бібліотекарі надають перевагу сучасним технологіям, які сприяють формуванню  творчої особистості (інтерактивні форми).

Сучасний учень більше схильний до електронних джерел інформації. Оновлюється освіта, вводяться нові програмні технології навчання, але головним  залишається вміння учнів вчитися, вміння самостійно знаходити інформацію, оцінювати її та обробляти, аналізувати, використовувати та створювати якісно нову.

Активне впровадження нових інформаційних технологій вимагає від бібліотеки вирішення нагальної проблеми: як у ситуації дефіциту фінансування  задовольнити найрізноманітніші потреби користувачів. Обслуговування сучасних інформаційних систем потребує особливої професійної підготовки бібліотекарів.  Галузь інформатизації може активно розвиватись лише при наявності відповідної нормативної бази. З активним впровадженням комп’ютерних технологій змінюється і роль та значення бібліотекаря, який повинен стати посередником між читачем і носієм інформації, і який має прищеплювати читачеві навички інформаційної культури.  Більшість бібліотекарів розуміють значення та необхідність впровадження нових комп’ютерних технологій, але на сьогодні вони потребують належної підтримки на місцевому рівні. Також бібліотекарі розуміють наскільки комп’ютер допомагає і полегшує роботу в шкільній бібліотеці як щодня, так і в організації якихось заходів.

В бібліотеці, за допомогою комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, учнями підготовлено відео на тему «Свята і будні бібліотеки» (Додаток 7), презентації на теми: «Найкращі міста світу», «Структура книги», «20 найкрасивіших бібліотек світу».

Поява комп’ютера в шкільній бібліотеці  викликає багато суперечок, але, здається, вже ні в кого більше не виникає сумнівів, що він не замінить книгу. Часто електронна машина нерідко сприймається як зло, як дорога, але дуже шкідлива забава. Між тим очевидно – зло міститься не в самому комп’ютері, а в його невмілому використанні. Як показує мені досвід, у процесі роботи з комп’ютером у дітей проблеми технічного характеру не виникають. Завданням  бібліотеки залишається не тільки створення і забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів, але і виховання інформаційної культури, перетворення бібліотеки в центр інтелектуального розвитку учня. Бібліотека для дітей є одним з гарантів реалізації в суспільстві прав дитини на вільний доступ до інформації, до духовних цінностей світової та національної культури.

Серед сучасних інноваційних форм масової роботи можна назвати такі: «Буктрейлер», «Вебінар», «Копаст», «Лібмоб», «Підкастинг», «Печа-куча», «Франдрейзинг», «Флешмоб», «Форум – театр», «Хаукаст», «Бібліотечне ревю», «Бенефіс читача», «Віртуальні екскурсії», «Прем’єра книжки», «Презентація книжки», «Літературний аукціон», «Літературне лото», «Літературні подорожі», «Квест».(Додаток 6).

«Хто володіє інформацією, той володіє світом». Під таким гаслом проводиться спільна робота бібліотеки та педагогічного колективу Маморницького Вама НВК  з вивчення і забезпечення   інформаційних потреб учнів.

Бібліотека школи надає перевагу інтерактивним формам масової роботи,  в ході яких учні максимально розкривають  свої знання, творчі задатки, читацьку ерудицію. Серед них: вікторини, літературні подорожі, конкурси, літературні аукціони, вернісажі літературних героїв тощо.

Сьогодні шкільна бібліотека  заявила про себе, як про установу, спроможну забезпечити якісне задоволення потреб користувачів. Ії діяльність має бути помітною, а це неможливо без наполегливої та кропіткої роботи з підвищення її соціального статусу.

Я  переконана в тому, що шкільна бібліотека повинна перебувати в сфері відповідальності, як місцевих, так і державних органів влади. І тому я намагаюся у своїй праці довести, що шкільні бібліотеки і шкільні бібліотекарі –  це важливо! Для реалізації цієї мети я висуваю ряд власних ініціатив, а  саме:

– широке  визначення Міжнародного дня шкільних бібліотек;

– презентація діяльності шкільних бібліотек в засобах масової інформації;

– розробка цільових  проектів і комплексних програм, спрямованих на просування читання  і інформаційної грамотності;

– організація різноманітних акцій, творчих конкурсів тощо.

Навчити в школі всьому неможливо. Рано чи пізно знання застаріють і людина стане функціонально недієздатною. Виникає потреба вироблення в учня вміння навчатися самостійно знаходити необхідне джерело інформації, застосовувати знання, набуті впродовж життя, у власній практичній діяльності. Тобто бути освіченою і компетентною людиною, яка може адаптуватися в умовах постійних змін.

 1. Висновок

Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, скарбницею людського знання. Вона сприяє розвитку навчально – виховного процесу, забезпеченню базового рівня освіти, вихованню в учнів відповідальності, національної свідомості, формуванню в них потреб саморозвитку і вдосконалення.

Провідним напрямом  роботи бібліотеки, спрямованої на систематичне забезпечення бібліографічною інформацією відповідно до постійних запитів, є бібліографічне інформування. Така послуга призначена для постійного ознайомлення читачів з виходом із друку нових видань, з новинками, які надійшли до бібліотеки, а також з літературою, що охоплює широке коло питань для учнів і вчителів.

Підвищити рівень навчально-виховного процесу не можна без підвищення теоретичної, професійної, загальнокультурної підготовки всіх учителів.

Перед сучасним навчальним закладом поставлені важливі завдання: перше дати дитині певний запас знань, друге – виховання високоосвіченої особистості, що здатна до самоосвіти і розвитку, вміння використовувати набуті знання й уміння для творчого вирішення проблем, критично мислити, обробляти різноманітну інформацію.

У теперішній час, коли світ змінюється дуже швидко, ці завдання стають досить актуальними. Саме ці завдання і допомагає вирішити бібліотека.

Додатки

Додаток 1

Анкета ( 2 – 3 класи)

 1. Назвіть вашу улюблену книгу.
 2. Хто з героїв книг вам найбільше сподобався?
 3. Про що б вам хотілося читати?

√ про тварин;

√ фантастика;

√ пригоди;

√ про дітей і школу;

√ те,  що радять (учителі, батьки, однокласники);

√ просто цікаві книги.

 1. Чим би вам хотілося займатися у вільний час?

√ грати у комп’ютерні ігри;

√ грати у рухливі ігри;

√ читати книги;

√ дивитися телевізор;

√ допомагати батькам, інше.

 1. Які гуртки, секції ви відвідуєте?

Додаток 2

Книжкові виставки

Додаток 3

Інтелектуальна гра

НАЙРОЗУМНІШИЙ

І тур

 1. Яке з цих міст не знаходиться в Україні?
 2. Харків. З.Вінниця.
 3. Суми. 4. Лондон.
 4. У якій країні зародилися Олімпійські ігри?
 5. Росія. З.Франція.
 6. Греція. 4. Україна.
 7. Що казкові царі пропонують майбутньому зятеві за дочку?

 І.Півконя.                     3. Півцарства.

 1. Півбудинку. 4. Півдвора.
 2. Як звали дівчинку на прізвисько Довгапанчоха?

І.Аліса. 3. Джеккі.

 1. Пенні. 4. Анні.
 2. Яка рослина з червоними плодами стала символом України?
 3. Шипшина. 3. Горобина.
 4. Малина. 4. Калина.
 5. Якими тваринами були герої мультфільму про рятівників Чіпа і Дейла?
 1. Білочками. 3. Хом’ячками.
 2. їжачками. 4. Бурундучками.
 3. Хто з цих казкових героїнь так і не вийшли заміж?
 4. Попелюшка. 3. Русалонька.
 5. Дюймовочка. 4. Білосніжка.
 6. На якому материку знаходиться Україна?

1. Африка. 3. Антарктида.

2.Євразія. 4. Північна Америка.

 1. Про яку пташку говориться в прислів’ї: „Одна пташка весни не робить”?
 1. Ластівка. 3. Лелека.
 2. Качка. 4. Сорока.
 3. Яка геометрична фігура не має ні початку, ні кінця?
 4. Квадрат. 3. Трикутник.
 5. Коло. 4. Трапеція.
 6. Хто з цих спеціалістів виготовляє вироби з дерева?

 І.Спюсар. 3. Столяр.

 1. Токар. 4. Гончар.
 2. Яке число буква X означає у римській нумерації?
 3. 50. 3. 5.
 4. 100. 4.10.

Додаткові запитання

 1. Які з цих тварин об’єднуються в зграї ?
 2. Їжаки. 3. Тигри.
 3. Вовки. 4. Лисиці.
 4. Як називається 10 частина метра?
 5. Сантиметр. 3. Дециметр.
 6. Міліметр. 4. Кілометр.
 7. Скільки днів має звичайний рік?

1.265.  3. 568.

2.365.  4. 366.

 1. Як називають сім’ю бджіл або інших комах?
 2. Отара. 3. табун.
 3. череда. 4. рій.
 4. Із чого зробили карету для Попелюшки?
 5. Із гарбуза. 3. із дині.
 6. з огірка. 4. із кабачка.
 7. Перший космонавт України?
 8. Юрій Гагарін. 3. Леонід Каденюк.
 9. Олексій Леонов. 4. Валентина Терешкова.

II тур Загальні знання

 1. Як називається елемент алфавіту? (Буква)
 2. Назвати найменше число. (Нуль)
 3. На чому писали у Давньому Єгипті? (На папірусі)
 4. Столиця Румунії? (Бухарест)
 5. Хто автор книги „Діти капітана Гранта” ? (Жуль Берн)
 6. Якого князя Київської Русі прозвали Мудрим? (Ярослава)
 7. Яке свято відзначаємо 6 грудня (19 грудня) ? (Святого Миколая)
 8. Як називається символ України жовто-блакитного кольору? (Прапор)
 1. Як називається прилад для креслення з поділками см і мм (Лінійка)
 2. Як називається другий день тижня? (Вівторок)
 3. Що використовується під час малювання? (Олівець)
 4. Як називається навчальний заклад, куди ходять діти, щоб отримувати знання з різних предметів? (Школа)
 1. Доповни прислів’я : „Птицю пізнають по пір’ю, а людину…” (по мові)
 2. Як звуть хлопчика, який виріс у джунглях у вовчій зграї? (Мауглі)
 3. Найвідоміший український поет, автор „Кобзаря”. (Тарас Шевченко)
 1. З якої країни до нас потрапила картопля? (Америки)
 2. Скільки хвилин має година? (60 хв.)
 3. Зірка румунської літератури? (Міхай Ємінеску)
 4. В якій казці живуть Кай та Герда? (Сніжна королева)
 5. За якими квітами послала мачуха свою падчерицю у казці „Дванадцять місяців”? (Підсніжники)
 1. Яким ім’ям підписувала свої твори Лариса Косач? (Леся Українка)

Мова

 1. Скільки голосних звуків є в румунській абетці? (7)
 2. Скільки букв є в українському алфавіті? (33)
 3. Що виражає речення? (Закінчену думку)
 4. Як називаються звуки, що вимовляються за допомогою голосу? (Голосні)
 1. Яку ще частину, крім зачину і кінцівки, можна виділити у тексті? (Основну)
 1. Доберіть синонім до слова учень. ( Школяр)
 2. Доберіть антонім до слова близький? (Далекий)
 3. Як називається змінна частина слова? (Закінчення)
 4. Що ставиться посеред речення перед словом що”? (Кома)
 5. Яка частина слова стоїть після кореня? (Суфікс)
 6. Як називаються слова близькі за значенням? (Синоніми)
 7. Як називаються головні члени речення? (Підмет і присудок)
 8. Якою частиною мови є слово країна? (Іменником)
 9. Яка буква в українській мові не є звуком? (ь)
 10. Що стоїть посеред Землі? (Літера М)
 11. Від якої частини слова утворюємо нові слова? (Корінь)
 12. Скільки складів у слові бібліотека? (5)
 13. Скільки родів має іменник? (3)
 14. Яка частина мови вказує ознаку предмета? (Прикметник)
 15. Який знак стоїть в кінці спонукального речення? (Оклику)
 16. Як називається послідовне розташування літер за певним порядком? (Алфавіт)

Навколишній світ

 1. До якої – живої чи мертвої — природи належать віруси? (Живої)
 2. До якої природи належить ґрунт? (Неживої)
 3. Яким приладом вимірюють температуру? (Термометром)
 4. Якого газу найбільше в атмосфері? (Азоту)
 5. З чого складаються тіла? (Молекул)
 6. В якому стані знаходиться вода у вигляді бурульки? (Твердому)
 7. Як називається перетворення води в природі? (Кругообіг)
 8. Яких представників живої природи називають зеленим дивом Землі?  (Рослини)
 1. Як називаються рослини, що використовуються для лікування? (Лікарські)
 1. Як називаються рослини, що живуть у воді? (Водорості)
 2. Як називаються тварини, що живуть у воді, тіло яких вкрите лускою? (Риби)
 1. Якого птаха називають санітаром лісу? (Дятел)
 2. Які тварини мають 6 пар ніг? (Комахи)
 3. Як називаються тварини, тіло яких вкрите пір’ям? (Птахи)
 4. Яку тварину називають царем звірів? (Лев)
 5. Скільки місяців має рік? (12)
 6. На якому материку розташована Україна? (Євразія)
 7. Як називається найбільша смугаста ягода? (Кавун)
 8. Скільки яєць несе курка на день? (Одне)
 9. Яка пташка виводить пташенят узимку, серед снігу? (Шишкар)
 10. Найбільший птах на землі.(Страус)

Математика

 1. За допомогою якої дії знаходять різницю? (Віднімання)
 2. Як називається прямокутний чотирикутник, у якого всі сторони рівні?  (Квадрат)
 1. Як називається геометрична фігура без початку і кінця? (Коло)
 2. За допомогою якої дії розв’язуємо задачу з запитанням „Скільки разом?”? (Додавання)
 1. Як називається рівність з одним невідомим? (Рівняння)
 2. Як називається накреслена лінія, що має початок і кінець? (Відрізок)
 3. Скільки нулів у запису числа 1000? (Три)
 4. Скільки буде 6 х 7? (42)
 5. Чому дорівнює 0,1 метра? (1 дм)
 6. Як називається частина яблука, поділеного на 4? (Четвертина)
 7. Якщо велосипед проїхав 12 км, то скільки проїхало одне його колесо? (12 км)
 1. Що важче -1 кг вугілля чи 1 кг пір’я ? ( Однаково)
 2. Скільки годин у добі? (24)
 3. Скільки буде 94 / 94? (7)
 4. Який кут більший – тупий чи гострий? (Тупий)
 5. За допомогою якої дії знаходять добуток? (Множення)
 6. У класі 13 хлопчиків, що на 3 менше ніж дівчат. Скільки дівчат у класі? (16)
 1. Три сестри мали по одному брату. Скільки дітей у сім’ї ? (4)
 2. Коли дивимось на 2 і кажемо що це 10? (Коли дивимось на годинник)
 1. На дереві було 10 пташок. Мисливець одну застрелив. Скільки пташок залишилось? (Жодної)
 1. Назвіть 5 днів тижня підряд так, щоб не називати дати та їх назв? (Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра)

Мистецтво

 1. На чому малюють акварельними фарбами? (Папері)
 2. Як називається людина, що малює картини? (Художник)
 3. Як називається пристрій для малювання, що складається з палички з ворсом? (Пензлик)
 1. Як називають людину, що пише музику? (Композитор)
 2. Як називається жанр картини, де намальовано одну людину? (Портрет )
 1. Як називається колектив музикантів, що грають на різних інструментах? (Оркестр)
 1. Як називається картина, склеєна зі шматочків кольорового паперу? (Аплікація)
 1. Яка професія людини, що робить вироби з глини? (Гончар)
 2. Який колір ми отримаємо, якщо змішаємо жовтий і синій? (Зелений)
 3. Чим малює художник-графік? (Олівцем)
 4. Як називається картинка до казки чи оповідання? (Ілюстрація)
 5. Скільки кольорів має райдуга? (7)
 6. Як називається декоративний малюнок, що повторюється симетрично? (Орнамент)
 1. Як називається картина на якої зображена природа? (Пейзаж)
 2. Які кольори вважаються теплими? (Червоний, жовтий)
 3. Скільки музикальних нот існують? (7)
 4. Назвіть третю музикальну ноту? (Мі)
 5. Що тримає скрипач у лівій руці? (Смичок)
 6. Український національний музичний інструмент? (Бандура)
 7. Яким ключем не можна відчиняти двері? (Скріпичним)
 8. На якому інструменті грає пастух? (Рожок)

Підраховування балів.

Визначення переможців.

 Додаток 4

Масові заходи

Гра «Найрозумніший читач»

 Тиждень математики «Таємниці математики»

 Вікторина «Сторінками улюблених книг»

 Свято Всезнайок

 План проведення

Тижня  дитячої та юнацької книги

1день. Відкриття «Тижня книги

 1. Книжкова виставка «Це диво – книга».
 2. Проведення благодійної акції «Моя улюблена книга – шкільній бібліотеці» (оголошення, звернення до читачів).
 1. Екскурсія-знайомство для учнів 1-х класів «Твій друг – книга».
 2. Аукціон казкових предметів «Чиї це речі?».

ІІ день.

 1. Інфомхвилинки «Як книга прийшла до людей» ( для учнів1-4 кл.).
 2. «Перші бібліотеки» (для учнів 5-7 кл. та 8–9 кл.).
 3. Бібліотечний урок «Читай-місто і зустрічі в ньому» (для учнів 2 кл.).
 4. Диспут «Як допомагає читання в навчанні» (для учнів 6 кл.).

ІІІ день

 1. Виставка-реклама «Золотий дзвін імен» ( для учнів ст. кл.).
 2. Конкурс-виставка дитячих малюнків «Мій улюблений герой»( 1-4 кл.).
 3. Читацька конференція «Вересова книга як пам’ятка праслов’янського

письма» (9 кл.).

ІV день.

1.Урок художньої праці «Книзі – довге життя!».

2.Конкурс книжкових закладинок (для учнів 1-2 кл.).

3.Конкурс-виставка на кращу обкладинку «Моя улюблена книга» (для учнів 5-6 кл).

4.Конкурс плакатів «Книга – наш друг і порадник» (для учнів7- 8 кл.).

5.Інформаційна анкета для учнів старших класів.

V  день.

 1. Виставка – перегляд «Будь природі другом».
 2. Гра «Щасливий випадок» (для учнів 8 кл.).
 3. Підведення підсумків «Тижня книги». Нагородження переможців.

Додаток 5

Додаток 6

Бібліотечний квест

(Quest bibliotecar)

Bibliotecara:

Astăzi ne-am adunat aici în această sală pentru a petrece un Quest bibliotecar sub deviza:  „Caută, găseşte comoara”

Ce este Quest? Quest este un joc intelectual – distractiv în care echipele concurează între ele pentru a găsi o comoară.

Din istorie noi atragem înţelepciunea, din poezie – zborul gândului şi spiritului, din matematică principialitatea şi exactitatea. Toate acestea cunoştinţe sunt legate printr-un singur cuvînt numele căreia – este  cartea.

Bufniţa:

Bun găsit dragii mei!

Copii cuminţi şi erudiţi

Eu sunt Bufniţa înţeleaptă

Cea care cunoaşte multe

Care păzeşte şi înmulţeşte

Cunoştinţele oamenilor.

Astăzi am venit să văd

Ce cunoştinţe aţi obţinut

În decursul acestor ani!

Deci, începem, questul nostru!

Fiţi atenţi, erudiţi, iuţi ca vântul!

Bibliotecara:

Voi astăzi veţi trece prin multe încercări, pentru ca să ajungeţi la o comoară. Care este această comoară o să descoperiţi atunci când veţi săpa grădina comorii. Aşa cum au săpat cei trei feciori via şi au găsit comoara prin truda lor.

Jocul nostru  constă din câteva staţii (opriri) la care veţi primi  câte o însărcinare.

1.STAŢIA BIBLIOGRAfICĂ

       Întrebările la prima staţie

 1. Când se sărbătoreşte ziua mondială a cărţii? 23 aprilie
 2. De cine şi când a fost înfiinţată prima bibliotecă în Ucraina? Iaroslav cel  Înţelept în anul 1037 în soborul sf. Sofia
 1. Care este cea mai mare bibliotecă din Ucraina? Biblioteca centrală din Kiev  Vlad. Ivan. Vernadschi 1714
 1. În ce an şi de către cine a fost tipărită prima carte în Rusia Kieveană? 1564 de Ivan Fedorov şi Petru Mstâslavschi
 1. În ce ţară se află cea mai mare bibliotecă din lume?  SUA  anul 1800        40 mil. Cărţi
 1. Cine au fost călugării din oraşul bizantin care au înfiinţat alfabetul slavon? Chiril şi Mefodiu
 1. În ce oraş este cea mai mică bibliotecă din lume?  În oraşul indian Amritsar, conţine numai o carte
 1. Care este cea mai groasă carte din lume?
 1. STAŢIA RENUMITĂ

Bibliotecara:

La staţia aceasta voi pentru a da răspunsurile trebuia să vă pregătiţi acasă. Deoarece oameni renumiţi la noi în sat sunt mulţi, voi aţi căutat câteva date despre fiecare din ei.

Dar despre cine astăzi ne veţi povesti o să aflaţi căutând însărcinările.

Orice om cănd e bolnav, merge la spital. Şi cărţile au spital. Iată şi însărcinarea noastră se află în spitalul cărţilor.

Este o persoană bine cunoscută nu numai la noi în sat, ţară ci şi peste hotare. Adesea dumnealui îi menţiona pe cei mai buni elevi din şcoală cu burse speciale… Cine este această persoană?     Rendiuc Teofil Gheorghevici

Este o personalitate  renumită, a trecut prin foame şi război, a fost represată şi exilată în Siberia de la o vârstă de 3 ani…      Loic Elena Vasilivna

  (Un copil medic de cărţi intră în scenă)

Medicul:

Draga mea cărţulie? Cine tea rupt? Cine ţi-a făcut dureros? Ce boală ai? O să te lecuiesc eu.

Dragi copii! Cărţile sunt ca şi oamenii, se nasc, trăiesc, îmbătrânesc şi chiar mor. Pentru oamenii bolnavi sunt spitale, sanatorii iar pentru cărţile bolnave noi am deschis în bibliotecă un spital numit „ Spitalul cărţii”

Cu toate acestea, toşi medici ştiu că orice boală este mai uşor să o previi decât să o lecuieşti. Te sfătuiesc să protejezi sănătatea cărţilor. În deosebi să scapi de obiceiuri proaste. Hai să ne aducem aminte ce nu iubeşte cartea:

 • Nu îndoi paginile cărţii
 • Nu puneţi creioane în cărţi
 • Nu luaţi cărţile cu mâinile murdare
 • Nu citi cartea la soare sau culcat
 • Nu scrie pe carte,
 • Nu rupe cartea

Îndeplinind aceste reguli şi cerinţe, cărţile vor fi totdeauna în ordine şi curate.

Bibliotecara:

Fiecare din noi a fost copil, şi rămâne în suflet până la adânci bătrâneţe copil. Următoarea staţie este …

 1. STAŢIA COPILĂRIEI

Sub un copac au căzut multe nuci deoarece e toamnă. Însărcinarea o s-o găsiţi într-o nucă.

   Poveştile:

 • Trei purceluşi
 • Ursul păcălit de vulpe
 • Iedul cu trei capre
 • Ridichea

Bibliotecara:

Fiecare din voi iubeşte şi cunoaşte multe poveşti. Fie auzite din părinţi, bunic sau chiar citite în cărţi de la bibliotecă.

Orice poveste e o povaţă, orice poveste de bine ne-nvaţă.

Înscenarea poveştilor   de către echipe

Bibliotecara:

Vă place să citiţi

Vă place literatura

Următoarea staţie este…

 1. STAŢIA LITERARĂ

Bibliotecara:

Acest an 2014 a fost renumit prin faptul că este consacrat unui scriitor, pictor, cântăreţ al limbii neamului nostru marele T.G. Șevcenko

Dar nu mai puţin însemnată, mai puţin melodioasă este limba mea limba mamei de acasă – limba română.

Anul 2014  este însemnat pentru noi românii prin faptul că se memorează  marele scriitor basarabean Dumitru Matcovschi.

Bibliotecara:

Să ne amentim de creaţia acestor reprezentanţi ai neamului omagiindu-i prin recitarea scriirilor sale.

În faţa voastră sunt 2 bileţele pe care este scrisă denumirea poeziei şi autorul, în timp de un minut vă pregătiţi, apoi recitaţi poezia expresiv.

Dumitru Matcovschi                                           Т. Г. Шевченко

 „ Inimă de mamă”                                                 « Тополя»

Bibliotecara:

O carte interesantă e o comoară

Cine-o găseşte se îmbogăţeşte.

Cartea este prietenul nostru cel mai bun

O comoară fără de preţ care luminează mintea şi sufletul.

Ne oprim la următoare staţie…

 1. STAŢIA ÎNŢELEPCIUNII
 • Cine multe citeşte – acela multe… ştie
 • Aurul este extras din pământ, dar cunoştinţele din… cărţi
 • Cine ştie carte… are 4 ochi
 • Cine învaţă la tinereţe se odihneşte … la bătrâneţe
 • Cine învaţă merge înainte, cine nu … dă înapoi
 • Învăţătura mintea o-mbogăţeşte, iar neştiinţa o… sărăceşte
 • Învaţă plângând şi vei câştiga … râzând

Bibliotecara:

Orice neam, orice localitate îşi are istoria sa, staţia la care ne vom opri aşa şi se numeşte:

 1. STAŢIA ISTORICĂ

Bibliotecara:Istoria satului nostru este descrisă într-o lucrare numită ”File din istoria satului Ţureni” care este culeasă, scrisă de un om renumit din satul Ţureni. Toate însărcinările sunt expuse pe paginile acestei cărţi.

Acum fiecare echipă va primi câte o carte pentru a se orienta şi a găsi răspunsurile corecte.

 1. Cine este autorul cărţii ”File din istoria satului Ţureni” ?Cine este el? ) fost învăţător de matematică, fost director la şcoala primară din Ţureni a lucrat în şcoală 50 de ani
 2. De unde provine denumirea satului Ţureni? Capitolul I; aliniatul 2; pag 9;

3.În ce an a fost construită clădirea vamei şi a postului de grăniceri? Pag 15 aliniatul 4 de jos;

 1. Numele căror sfinţi poartă biserica din satul Ţureni, în ce an a fost construită? Capitolul II; aliniatul 3;
 2. Când a fost înfiinţată şcoala din Radgospovca? Pag. 102; aliniatul 2
 3. Cine a fost primul director al şcolii din Radgospovca? Cine a mai lucrat ca director? Pag. 102; aliniatul 1; partea dreaptă jos

Bibliotecara:

Rugăm  juriul să  numere punctele fiecărei echipe şi să  facă totalurile.

Ajungem spre sfârşit.

Comoara e pe undeva pe aproape

E destul să întinzi mâna şi o s-o găseşti

Pentru aceasta Bufniţa ne-a trimis lada sa plină de înţelepciune, e destul s-o deschizi şi vei găsi cheea de la încăperea unde se află comoara.

 (Se deschide lada şi iese Bufniţa cu cheea.)

Bufniţa:

Iată cheea de la acea încăpere, dar n-o primiţi aşa simplu, va trebui să puneţi mintea în mişcare, să găsiţi uşa la care vine această chee.

Însărcinarea:  Se spune că  în Egiptul Antic această încăpere a fost numită „ Farmacia sufletului”„ Casa de viaţă” „ Refugiu de înţelepciune”.

Dacă nu aveţi nici un răspuns la această întrebare  trebuie  să vă amintiţi alfabetul limbii române. Folosiţi cifrul nostru, fiecare literă este ascunsă sub cifra cuvenită:   4,11,4,15,11,18,24,7,5,1,    „ Biblioteca”

Bibliotecara:

Bravo copii! Vă invit în orice clipă, în orice zi să veniţi la bibliotecă că acolo se află cea mai mare comoară  – cartea, anume în carte  veţi găsi răspunsul la toate întrebările care  vă interesează în viaţă  …

Bufniţa sare:

 • Staţi doamnă bibliotecară! M-aţi luat pe de înainte. Nu dumneavoastră sunteţi cea mai înţeleaptă, ci eu Bufniţa.

Iar ca să mă ţină minte toţi, şi să vină la bibliotecă, puneţimi fotografia pe uşa bibliotecii ca să ştie toţi că aici…

Dar voi dragi oaspeţi! Să mă ţineţi minte, vă las în dar chipul meu ca amintire.

Презентація:

«Бібліотечний квест»

Додаток 7

Відео:

«Свята і будні бібліотеки»

Список використаної літератури

 1. Жигунова Л.І. Формування читацької культури учнів /Л.І.Жигунова // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 11. – С. 14-16.
 2. Залучення дітей до читання // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 2. – С.70.
 3. Інформаційний центр школи: технологія роботи // Шкільна бібліотека. – 2012. – №13-14. – С. 3.
 1. Кучерова А. Інформаційний центр бібліотеки в навчально-виховному процесі / А. Кучерова // Рідна школа. – 2009. – С. 75-76.
 2. Мошак В.Ф. Шляхи вивчення читацьких інтересів / В.Ф.Мошак // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 19-20. – С. 92-93.
 3. Одарченко С.Є. Популяризуємо читання в школі / С.Є.Одарченко // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 5. – С. 35-41.
 4. Полтавець С.В. Орієнтир у світі інформації / С.В.Полтавець // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 5. – С. 78-80.
 5. Пикало В.В. Роль шкільної бібліотеки у впровадженні інноваційних процесів / В.В.Пикало // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 6. – С. 46-47.
 6. Про бібліотеку і бібліотечну справу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995.- № 7.- С. 121-131.
 7. Прохорова Л.П. Проведення літературного конкурсу в шкільній бібліотеці / Л.П.Прохова // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 1. – С. 57-59.
 8. Робинович Г. Індивідуальна та масова робота шкільної бібліотеки: Нові технології популяризації літератури / Г. Робинович // Шкільна бібліотека. – 2007. – № 10. – С. 138-144.
 9. Тонких Г.В. Інноваційні технології в роботі бібліотеки / Г.В.Тонких // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 1. – С. 55-56.
 1. Шамрай Л.Є. Форми і методи залучення учнів до шкільної бібліотеки / Л.Є.Шамрай // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 17-18. – С. 103-106.

4 Коментарі

 • Дуже корисна інформація що допомогає навчитись користуватись новими технологіями, для підвищення рівня роботи бібліотеки.

 • Дуже корисна інформація що допомогає навчитись користуватись новими технологіями, для підвищення рівня роботи бібліотеки.!!!

 • Дуже корисна інформація що допомогає навчитись користуватись новими технологіями, для підвищення рівня роботи бібліотеки.!!!!

 • Дуже корисна інформація що допомогає навчитись користуватись новими технологіями, для підвищення рівня роботи бібліотеки.!!!!!!!

Залишити коментар